Зграда 5 - 2015

 

Улица: Љупчо Арсов / Игор Тричковиќ

Куманово