Зграда 5 - 2015

Улица: Љупчо Арсов / Игор Тричковиќ
Куманово