Зграда 4 - 2014

 

Ул. Народна Револуција - 2014

Куманово, Р. Македонија