ДПТГУ ТЕХНОИНЖИНЕРИНГ ИНВЕСТ Доо
ул. Моша  Пијаде 103
1300 Куманово
Р. Македонија
тел.: 389 (0) 72 272 317
претставувано од  Роза Благоевска
kако Директор  
ЕДБ 4017008503014 
ЕМБС 6342060

Контакт