Во тек е изградба на нова зграда 2015.

Локациjа Куманово